Høysangen 3:4

Høysangen 3:4 NB

Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del