Høysangen 3:10

Høysangen 3:10 NB

Dens stolper laget han av sølv, dens ryggstø av gull, dens sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del