Rut 4:1

Rut 4:1 NB

Men Boas var gått opp til byporten og hadde satt seg der. Da kom løseren som Boas hadde talt om, nettopp forbi. Og Boas sa: Kom hit og sett deg her, min venn! Og han kom og satte seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del