Rut 3:5

Rut 3:5 NB

Hun svarte: Jeg skal gjøre alt det du sier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del