Rut 3:12

Rut 3:12 NB

Det er sant som du sier: Jeg er virkelig løser. Men det er en annen løser som er nærmere enn jeg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del