Rut 2:3

Rut 2:3 NB

Så gikk hun av sted, og hun kom og sanket aks på åkeren etter høstfolkene. Nå traff det seg slik at den åkeren hun sanket på, tilhørte Boas, som var av Elimeleks slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del