Romerne 9:31

Romerne 9:31 NB

Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del