Romerne 9:28

Romerne 9:28 NB

For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del