Romerne 5:4

Romerne 5:4 NB

tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:4