Romerne 5:21

Romerne 5:21 NB

Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:21