Romerne 5:20

Romerne 5:20 NB

Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:20