Romerne 5:2

Romerne 5:2 NB

Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:2