Romerne 5:16

Romerne 5:16 NB

Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den enes synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:16