Romerne 5:15

Romerne 5:15 NB

Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:15