Romerne 5:10

Romerne 5:10 NB

For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del