Romerne 14:7

Romerne 14:7 NB

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del