Romerne 14:2

Romerne 14:2 NB

Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del