Romerne 13:6

Romerne 13:6 NB

Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del