Romerne 13:5

Romerne 13:5 NB

Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del