Romerne 13:4

Romerne 13:4 NB

For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del