Romerne 13:3

Romerne 13:3 NB

For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del