Romerne 13:1

Romerne 13:1 NB

Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del