Romerne 12:7

Romerne 12:7 NB

La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:7