Romerne 12:6

Romerne 12:6 NB

Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:6