Romerne 12:5

Romerne 12:5 NB

Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:5