Romerne 12:10

Romerne 12:10 NB

Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Romerne 12:10

Del