Romerne 11:7

Romerne 11:7 NB

Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del