Romerne 11:6

Romerne 11:6 NB

Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del