Romerne 11:5

Romerne 11:5 NB

På samme vis er det også i den tiden som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del