Romerne 11:32

Romerne 11:32 NB

For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del