Romerne 11:31

Romerne 11:31 NB

På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del