Romerne 11:29

Romerne 11:29 NB

For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del