Romerne 11:28

Romerne 11:28 NB

Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del