Romerne 11:26

Romerne 11:26 NB

Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del