Romerne 11:23

Romerne 11:23 NB

Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del