Romerne 11:22

Romerne 11:22 NB

Se derfor Guds godhet og strenghet - strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del