Romerne 11:21

Romerne 11:21 NB

For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del