Romerne 11:20

Romerne 11:20 NB

Nåvel! På grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del