Romerne 11:2

Romerne 11:2 NB

Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet dere ikke hva Skriften sier i avsnittet om Elia? - hvordan han står fram for Gud og anklager Israel
NB: Norsk Bibel 88/07
Del