Romerne 11:18

Romerne 11:18 NB

så ros deg ikke mot greinene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del