Romerne 11:14

Romerne 11:14 NB

kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del