Romerne 11:12

Romerne 11:12 NB

Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del