Parallell
1
Åpenbaring om det som må skje i hast
1Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, #v.19. 22:6,7,16. Dan 2:28,30. 2som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. #1Joh 1:1-3. 3Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet. For tiden er nær. #22:7,10. Luk 11:28. Jak 5:8. 1Pet 4:7.
Hilsen til de sju menighetene i Asia
4Johannes, til de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone, #v.8,11. 3:1. 4:8. 11:17. 16:5. 2Mos 3:14. Heb 13:8. 5og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, #3:14. 17:14. 19:11,16. Jes 55:4. Joh 8:14.#1Kor 15:20. Kol 1:18. 6og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far - ham være æren og makten i all evighet. Amen. #5:10. Jes 61:6. Rom 11:36. 12:1. 1Pet 2:5,9. Jud 25. 7Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. #Dan 7:13. Sak 12:10.#Matt 24:30. 26:64. Luk 23:38. Joh 19:37. Apg 1:11. 8Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. #1:4. 2:8. 21:6. 22:13. Jes 41:4. 44:6.
Johannes møter Jesus
9Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. #6:9. Rom 8:17. 2Tim 2:12.
10Jeg var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, #4:2. 10:3,8. 11som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea. #2:1,8,12,18. 3:1,7,14. Jes 30:8. Kol 2:1. 12Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. #v.20. Sak 4:2. 13Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. #2:1. 15:6. Dan 7:13. 10:5. 14Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. #2:18. 19:12. Dan 7:9. 15Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og røsten hans var som bruset av vannmasser. #2:18. 14:2. 19:6. Esek 1:7,24. 43:2. 16I sin høyre hånd hadde han sju stjerner og av munnen hans gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. #1:20. 2:1,12,16. 3:1.#19:15. Jes 49:2. Matt 17:2. Ef 6:17. Heb 4:12. 17Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste #Dan 8:17. 10:9. 18og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. #1:8. 20:1. Job 12:14. Sal 68:21. Jes 41:4. 44:6.#Matt 14:27. Rom 6:9. 19Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette, #v.11. 4:1.
20og hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestakene: De sju stjernene er engler for de sju menighetene, og de sju lysestakene er sju menighetene. #v.12,16. 2:1. Mal 2:7.