Salmene 95:9

Salmene 95:9 NB

Der fristet deres fedre meg. De satte meg på prøve, enda de hadde sett min gjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del