Salmene 95:8

Salmene 95:8 NB

Forherd ikke deres hjerte, slik som ved Meriba, slik som på Massa-dagen i ørkenen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del