Salmene 95:7

Salmene 95:7 NB

For han er vår Gud og vi er det folk han før, den hjord hans hånd leder. - Å, om dere i dag ville høre hans røst!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 95:7