Salmene 95:6

Salmene 95:6 NB

Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 95:6

Del