Salmene 95:5

Salmene 95:5 NB

Det er han som eier havet, for han har skapt det, det tørre land har hans hender formet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del