Salmene 95:3

Salmene 95:3 NB

For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del