Salmene 95:11

Salmene 95:11 NB

Så sverget jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del